تماس با ما

۸۸۵۴۹۳۰۳
آدرس: نشانی دفتر مجله: خیابان شریعتی، ابتدای خیابان شهید بهشتی، شماره پنج، طبقه چهارم. – کد پستی: ۱۵۵۹۶۴۸۱۱۸
تلفن تماس: ۰۹۳۹۱۳۶۷۷۲۴
فکس:
پست الکترونیک: info@zananemrooz.com